Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται δωρεάν στους μαθητές.

  • βασίζεται στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα και την σύγχρονη βιβλιογραφία στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών,

  • επικαιροποιείται συνεχώς

  • προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και τις αλλαγές της διδακτέας ύλης.

Επιπλέον, στη Βιβλιοθήκη του φιλολογικού Φροντιστηρίου ΑΚΑΔΗΜΙΑ υπάρχει για όλα τα διδασκόμενα αντικείμενα πλούσιο υλικό, έντυπο και ψηφιακό, το οποίο είναι στην άμεση διάθεση κάθε μαθητή.