Κέντρο Δια βίου Μάθησης 1

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Μαγνησίας για τον Πολιτισμό στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 1 «ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης» προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε διάφορα επιστημονικά πεδία των ανθρωπιστικών, κοινωνικών σπουδών, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Σκοπός είναι:

  • η αξιοποίηση και διάδοση των επιστημονικών γνώσεων
  • η επιμόρφωση
  • η εμβαθύνση σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα

προς όφελος όλων των κοινωνικών κατηγοριών που επιδιώκουν συνεχιζόμενη κατάρτιση ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εργασιακή κατάσταση, τόπο κατοικίας.