Καθηγητές

Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου....

Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης του Πανεπιστημίου Nottingham της Μεγάλης Βρετανίας....