Κόστος Συμμετοχής

Το ΚΔΒΜ1 «ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης» παρέχει τη δυνατότητα έκπτωσης στα δίδακτρα των προσφερόμενων προγραμμάτων: 

  • 10% : σπουδαστές ΙΕΚ, φοιτητές Πανεπιστημίου.
  • 15% : άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ

Δυνατότητα έκπτωσης παρέχεται και σε μέλη επαγγελματικών ενώσεων, πολιτιστικών συλλόγων, κ.α. κατόπιν συμφωνίας για την παρακολούθηση συγκεκριμένου προγράμματος.

Η χορήγηση της έκπτωσης προαπαιτεί την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών κατά την εγγραφή:

  • AμεA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής
  • Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα ανεργίας
  • Πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Φοιτητές ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ : Βεβαίωση Φοίτησης
  • Σπουδαστές ΙΕΚ: Βεβαίωση Φοίτησης