Φιλολογικό φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Οι υπεύθυνοι σπουδών στο [ΚΟΙΝΣΕΠ] Φιλολογικό Φροντιστήριο στο Βόλο Μαγνησίας πιστεύουν ότι το Φροντιστήριο αποτελεί παράλληλα με το Λύκειο μια ιδιαίτερη παιδαγωγική μονάδα, η οποία πρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένες  γνώσεις και κυρίως τη δυνατότητα να καλλιεργείται η κριτική ικανότητα των μαθητών. 

Μέσα από την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων, ενθαρρύνεται η αυτενέργεια στη μάθηση.  Με την καλλιέργεια του διαλόγου και την εμβάθυνση –πέρα από τη στείρα απομνημόνευση- επιτυγχάνεται η πολύπλευρη και συνολική θεώρηση των γνωστικών αντικειμένων και διδακτέας ύλης.

Η άμεση επαφή με τους καθηγητές, η ηθική και ψυχολογική στήριξη προς τους μαθητές, η ανάπτυξη σχέσεων κατανόησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης αποτελούν την βασικότερη προϋπόθεση για την επιτυχία στις εξετάσεις. Επιπλέον, συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτών με συγκροτημένη ατομική και κοινωνική ταυτότητα, δημοκρατικές αντιλήψεις, κριτική σκέψη, ηθική και γνωστική αυτονομία.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα μαθημάτων, τον τρόπο διδασκαλίας και τους καθηγητές στο θεωρητικό φροντιστήριο Ακαδημία Βόλου επικοινωνήστε μαζί μας.